Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Teisinė bazė

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Kodėl mes   Pradžia   ST   Pradžia   Teisinė bazė

 

TEISĖS AKTŲ, REGULIUOJANČIŲ BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KERTINIS VALSTYBĖS TELEKOMUNIKACIJŲ CENTRAS VEIKLĄ IR ĮTVIRTINANČIŲ ATITINKAMŲ ĮSTAIGAI PAVESTŲ SRIČIŲ REIKALAVIMUS, SĄRAŠAS

 

   

Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 1. 2014 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas Nr. XII-1428
 2. 2011 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymas Nr. XI-1807.
 3. 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX-2135.
 4. 2002 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas Nr. IX-1132.
 5. 1999 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas Nr. VIII-1443.
 6. 1996 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas Nr. VIII-49.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimas Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo valdymo srityje“ (SAUGIOJO VALSTYBINIO DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLO NAUDOTOJŲ SĄRAŠAS).
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 316 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. 406 „Dėl valstybės įmonės „Infostruktūra“ savininko teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios“
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos  Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 849 „Dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programoje, kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonėje“.
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“.

 

Lietuvos Respublikos ministerijų ministrų, įstaigų prie ministerijų, kitų įstaigų vadovų įsakymai

 

 1.  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-962 „Dėl Valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 
 2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. V-411 „Dėl Biudžetinės įstaigos Kertinio valstybės telekomunikacijų centro nuostatų ir organizacinės struktūros patvirtinimo“
 4. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-135 „Dėl Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“.
 5.  Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1V-824 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“.
 6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-410 Dėl interneto adresų sričių gov.lt ir lt.eu-admin.net administravimo.
 7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-50 Dėl elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklių patvirtinimo.

 

ES teisės aktai

 

 1. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (OL 2016 L 194, p. 1)
 2. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (Tekstas svarbus EEE) (OL 2015 L 318, p. 1)
 3. 2003 lapkričio 20 d. Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos susitarimo memorandumas dėl Lietuvos dalyvavimo bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programoje (IDA)