Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Kokybės politika

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Kodėl mes   Pradžia   Kokybė   Pradžia   Kokybės politika

MISIJA

Tvarkyti Saugųjį tinklą ir teikti valstybės duomenų centro paslaugas užtikrinant e. valdžios paslaugų duomenų mainų tarp institucijų saugumą. 


VIZIJA

Būti patikima saugios telematinių paslaugų infrastruktūros, skirtos LR institucijoms bendrauti tarpusavyje ir su ES valstybių institucijomis, įgyvendintoja ir vystytoja.


KOKYBĖS TIKSLAI

  • teikti naudotojams tik kokybiškus produktus (paslaugas) ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
  • stebėti ir analizuoti naudotojų poreikius teikiamoms paslaugoms;
  • siekti nuolatinio įstaigos veiklos procesų, kurių tikslas – paskirtų strateginių tikslų įgyvendinimas ir veiklos efektyvumo gerinimas, tobulinimo;
  • tobulinti kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, siekiant jos rezultatyvumo gerinimo;
  • sutelkti kompetentingų ir motyvuotų darbuotojų komandą, kelti jų kvalifikaciją, siekiant nustatytų tikslų.

 

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA 

  • viešinti kokybės politiką įstaigoje ir užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai būtų visiems žinomi ir suprantami; 
  • siekti, kad darbuotojai, susipažinę su kokybės vadybos sistema, savo darbe įgyvendintų kokybės politiką ir tikslus;
  • sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji atitiktų įstaigai keliamus Lietuvos Respublikos reikalavimus;
  • sudaryti sąlygas darbuotojų tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimui ir tikslų įgyvendinimui; 
  • siekti kiekvieno darbuotojo atsakomybės už atliekamo darbo kokybę.