Svetainės struktūraGrįžti į pradinį puslapįENPaieška

Veiklos istorija

 
Pradžia  Pradžia   Pradžia   Apie mus   Pradžia   Veiklos istorija
2017
 • 2017 m. gegužės 31 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 406 VĮ „Infostruktūra“ savininko teises ir pareigas vykdyti įgaliota LR krašto apsaugos ministerija.
2015
 • 2015 m. balandžio 23 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 406 LR susisiekimo ministerija įgaliota vykdyti VĮ „Infostruktūra“ savininko teises ir pareigas.
2014
 • Pradėtos teikti IRT infrastruktūros paslaugos, išplėstas kibernetinės saugos paslaugų spektras. SVDPT duomenų perdavimo paslaugų vartotojais tapo AB „Klaipėdos nafta“ objektai, įskaitant suskystintų gamtinių dujų terminalą.
 • Balandį baigtas įgyvendinti projektas „Saugiu valstybiniu duomenų perdavimo tinklu pasiekiamų informacinių sistemų saugos stiprinimas“ (2011–2014).
2013
 • birželį kartu su Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei UAB „NT Service“ sėkmingai baigė vykdyti projektą, kurio tikslas – įdiegti ir integruoti į SMRRS tinklą bazinę stotį Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės teritorijoje. Projektas finansuotas Išorės sienų fondo dalies „Specialioji tranzito schema“ 2011 metų metinės programos lėšomis (finansuojamas projektas Nr. ISF11/3.5.1.11-4.5 „Supaprastinto tranzito geležinkeliu ruože įdiegti skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos bazinę stotį ir telekomunikacinę įrangą duomenims perduoti“).
2012
 • birželio 29 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V – 515 patvirtintos ir pradėtos teikti SVDPT apsaugos nuo grėsmių iš viešųjų tinklų paslaugos, užtikrinančios patikimą valstybės institucijų tinklų, serverių ir portalų apsaugą.
2011
 • kartu su Gyventojų registro tarnyba prie VRM pradėtas vykdyti ir tebevykdomas projektas „SVDP tinklu pasiekiamų informacinių sistemų saugos stiprinimas“.
2008
 • gruodžio mėn. baigtas Gyvenamosios vietos deklaravimo seniūnijose darbo vietų veiklos (51-oje kaimiškųjų rajonų savivaldybėje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Neringos, Panevėžio, Palangos, Šiaulių, Vilniaus, Visagino miestų savivaldybes) perkėlimas iš bevielio ryšio į plačiajuostį ryšį, naudojant RAIN projekto šviesolaidžius. Nuo šiol greitaeigis SVDPT ryšys 51 -oje kaimiškųjų rajonų savivaldybėje ir 470-ose tų rajonų seniūnjose siekia 30 Mbps ir daugiau.
 • birželio 30 d. sėkmingai baigtas ES struktūrinių fondų remiamas projektas „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo kamieninės dalies sukūrimas“ Lietuvoje.
2004
 • saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas (SVDPT) sujungtas su Europos administracijų duomenų perdavimo tinklu TESTA (angl. Trans-European Telematics Networks for Administrations) ir Lietuvos valdžios institucijos pradėjo keistis duomenimis su ES institucijomis.
 • įmonė sėkmingai įvykdė projektą „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) kamieninės dalies sukūrimas“ (2005–2007 m.), finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“.
 • patvirtinti „Elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklės“. Lietuvoje keitimasis duomenimis su ES IDA programos tinklais vykdomas tik per SVDPT.
 • patvirtintos „Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo nuostatai ir paslaugų teikimo taisyklės“. VĮ „Infostruktūra“ pavesta vykdyti šio tinklo operatoriaus funkcijas.
 • patvirtinti „Elektroninio keitimosi duomenimis su Europos Sąjungos ir valstybių narių administracijomis taisyklės“. Lietuvoje keitimasis duomenimis su ES IDA programos tinklais vykdomas tik per SVDPT.
2003
 • metų pabaigoje įmonė įsitraukia į Europos Bendrijos elektroninio keitimosi duomenimis tarp administracijų programą IDA (angl. Interchange of Data between Administrations).
2001
 • LR Vyriausybės nutarimu inicijuotas ir 2003 m. pradėtas projektuoti bei įgyvendinti Saugus valstybės duomenų perdavimo tinklas (SVDPT).
1998-2003
 • VĮ „Infostruktūra“ intensyviai įgyvendina svarbius projektus, tarp kurių  „Elektroninio parašo infrastruktūros kūrimas“ (PKI), „Atvirojo kodo diegimas valstybės institucijose“, EPRI - COM (angl. European Parliament Research Initiative - Communicating with the CEEC) Europos Parlamento tyrimų iniciatyva – komunikacija tarp Vidurio ir Rytų Europos šalių.
1995
 • VĮ „Infostruktūra“ laimėjo Ryšių ir informatikos ministerijos skelbtą konkursą. Strateginis projekto tikslas – šalies mastu sukurti techninę ir organizacinę duomenų perdavimo infrastruktūrą, reikalingą valstybės institucijų informacinių sistemų plėtrai. Projekto rezultatas – sukurtas ir sėkmingai funkcionuojantis valstybės institucijų kompiuterių tinklas VIKT, aprėpiantis visą Lietuvos teritoriją.
1994
 • laimėtas konkursas ir parengtas kompiuterizuotos informacinės sistemos (KIS) „Savivaldybės“ projektas. Sistema buvo įdiegta šešių Lietuvos miestų savivaldybėse.
 • tais pačiais metais buvo pasirašyta sutartis su Europos Komisija dėl III Direktorato inicijuoto Baltijos valstybių informacinės infrastruktūros bandomojo projekto BIIP'94 (angl. Baltic Information Infrastructure Pilot) vykdymo. Tai buvo lietuviškosios projekto dalies „Valstybinių institucijų kompiuterių tinklas“ (VIKT) užuomazga.
1993
 • įmonė kartu su Prancūzijos kompanija „Bull S.A.“ įkūrė bendrą įmonę „Nerisena“, kurios paskirtis buvo Lietuvos informacinės infrastruktūros formavimas, užsienio patirties ir naujų informacinių technologijų diegimas, informacinių sistemų projektavimas.